Justerade avtalshandlingar till avtalet HÖK 19 med OFR Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet)

Den 16 maj kom Sobona/SKL och OFR Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet) överens om en ny huvudöverenskommelse (HÖK 19).

Med anledning av det nya avtalet vill vi framhålla att målet med en prioritering av särskilt yrkesskickliga gäller redan i årets löneöversyn. Det var en viktig fråga för Vårdförbundet och en förutsättning för att vi skulle nå en överenskommelse. I avtalet anges inga speciella kriterier för prioritering av särskilt yrkesskickliga, utan hänvisning sker till de grundläggande kriterier som redan finns i det centrala löneavtalet (där numer även kriteriet erfarenhet ingår) och lokala lönekriterier. För att nå en bra tillämpning förutsätts lokal dialog om prioriteringen av särskilt yrkesskickliga och hur detta hanteras i löneöversynen.

Vi får flera signaler om att Vårdförbundet avser fortsätta driva frågan om 10 000 kr/månad mer till särskilt yrkesskickliga lokalt. Vi vill vara tydliga med att frågan om 10 000 kr/månad har avvisats av Sobona/SKL och regleras inte i det centrala avtalet. Inga löften har givits om belopp eller procentuella utfall lokalt. Det gäller såväl löneavtalet i sin helhet samt avtalets mål om prioritering av särskilt yrkesskickliga. Det centrala löneavtal som har träffats är precis som tidigare utan angivna nivåer för löneökning och bygger på lokal lönebildning.

Inbjudan till avtalskonferensen på fredag 24 maj har skickats ut tidigare under veckan om kommer även kunna ses i efterhand. Där presenteras en mer fyllig redogörelse av HÖK 19.

Vårdförbundet har i viss kommunikation gått ut med målet att ny lön ska betalas ut i september. Detta är inte överenskommet mellan parterna och vi har framhållit att en bra tillämpning av löneöversynsprocessen kan ta tid. De centrala avtalsförhandlingarna har dragit ut på tiden, dessutom finns en semesterperiod att ta hänsyn till. Det går därmed inte att lova utbetalning en viss månad utan frågan avgörs av lokala förutsättningar.

Monika Lack
Förhandlare: Fastigheter, Hälso- och sjukvård
Alexandra Wåhlstedt
Förhandlare: Trafik, Utbildning
John Nilsson
Förhandlingschef