Rätt att vara anställd till 69 år

Från och med 1 januari 2023 har en arbetstagare rätt att kvarstå i sin anställning till utgången av den månad då han eller hon fyller 69 år (idag 68 år).

Denna förändring regleras i LAS § 32 a. Hanteringsordningen i övrigt förblir densamma och regleras i särskilda bestämmelser för arbetstagare i LAS §§ 33 a-d.

Notera dock att Sobonas branschavtal inom Energi, Vatten & miljö, Flygplatser, Trafik samt Besöksnäring reglerar för en ömsesidig uppsägningstid om två månader. Någon motsvarande avvikelse är inte reglerad i HÖK/AB.