Det förstärkta stödet för korttidsarbete förlängs

Information om förlängning.

Regeringen och samarbetspartierna är nu överens om att förlänga det förstärkta stödet vid korttidsarbete med månaderna juli, augusti och september 2021. Under de tre nya stödmånaderna kommer företag kunna permittera anställda upp till 80 procent av arbetstiden.

Den så kallade subventionsgraden, det vill säga hur stor andel av kostnaden som staten står för, är även fortsättningsvis 75 procent. Under förlängningen kommer april 2021 räknas som den så kallade jämförelsemånaden. Det är den referensmånad som används för att avgöra exempelvis vilka anställda som kan omfattas av korttidspermittering. Det är en förändring jämfört med hur reglerna ser ut i dag och görs så att även personal som har nyanställts under krisen ska kunna omfattas av stödet. Förslaget att förlänga det förstärkta stödet vid korttidsarbete remitteras den 10 maj av Finansdepartementet och ska kunna träda i kraft 29 juni 2021.