Logga

Nytt avtal (BEA 20) tecknat med OFR förbundsområde Läkare

Sobona och SKR har kommit överens med OFRs förbundsområde Läkare om Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA (BEA 20). Sedan tidigare har BEA 20 tecknats med Svenska Kommunalarbetareförbundet och OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. En sammanfattning av överenskommelsen ges nedan.

Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA

• BEA 20 i lydelse 2020-11-01 gäller för OFRs förbundsområde Läkare från och med 2021-05-01 tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid av 3 kalendermånader.
• Avtalet gäller inte arbetsgivare anslutna till Sobona som tillämpar Sobonas branschavtal.
• Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare att träffa kollektivavtal - LOK 20 BEA med berörda arbetstagarorganisationer.
• I inledande bestämmelser har tillförts ett moment för att förtydliga arbetsuppgifter för anställda på BEA-avtalet.
• Begränsningen av skyldigheten för anställda på BEA att arbeta övertid samt att fullgöra jour och beredskap har förtydligats.
• Möjlighet till lokal avvikelse om att intjänandeår och semesterår sammanfaller med kalenderår, så att arbetstagare med fast kontant lön kan få semesterledighet redan under intjänandeåret, har införts.
• Bestämmelserna om lön har förändrats bland annat så att månadslön kan tillämpas utan lokal överenskommelse samt för att tydliggöra lönesättningen vid anställningens ingående.
• De särskilda ersättningarna i avtalet räknas upp.
• Där så är relevant för avtalet har ändringar i Allmänna bestämmelser 20 i lydelse 2020-11-01 förts in i bestämmelser i BEA som har motsvarande innehåll som AB.
• I avtalet har flertalet redaktionella och förtydligande ändringar genomförts.
• En ny central protokollsanteckning om att centrala parter står till förfogande för att på initiativ från lokala parter, bistå vid diskussioner om principiella och övergripande frågor rörande avtalets tillämpning, har tillförts Bilaga 3.

Frågor om avtalet ställs till Sobonas servicetelefon.

Har du frågor om avtalen?
Mejla oss på kontakt@sobona.se eller ring 08-452 75 20

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!