Lönestatistik 2020

Arbetsgivarinfo | Nu finns lönestatistiken från 2020 publicerad på vår webbplats i Arbetsgivarguiden. Resultatet är baserat på de uppgifter som fd medlemsföretag i KFS redovisat till Sobona, avseende september månad 2020.

Det omfattar samtliga månadsavlönade heltids- och deltidsanställda arbetstagare - timtidsanställda omräknade till heltid - dock ej VD. Resultatet baseras på uppgifter från 29 295 individer från 418 fd KFS-medlemsföretag. Svarsfrekvensen motsvarar 90% av antalet anställda i fd KFS-medlemsföretag och 94% av dessa medlemsföretag. Observera att de flesta arbetsgivare väntade med att genomföra sin lönerevision pga framflyttad avtalsrörelse. Det gör att siffrorna i stor utsträckning baserar sig på löner som sattes under 2019. 

Tack till alla medlemsföretag som svarat!