Logga

Lämna årsuppgifter inför 2021

Nu är det dags att lämna årsuppgifter inför 2021. Era uppgifter är vårt underlag när vi debiterar årets medlems- och serviceavgifter.

Så här gör du för att lämna årsuppgifter

  1. Gå till sobona.se/rapportera
  2. Fyll sedan i din e-postadress i formuläret. Du får då fram företaget/företagen som din e-postadress är kopplad till i vårt medlemsregister och kan sedan fylla i årsuppgifterna. Om du inte får fram något företag eller saknar något i listan ska du kontakta oss på kontakt@sobona.se så hjälper vi dig.

    Har du fler än ett företag registrerat hos Sobona? I så fall kan du välja bland dessa i rullmenyn och rapportera uppgifterna för ett företag åt gången.

Behöver du hjälp? Kontakta oss på kontakt@sobona.se så hjälper vi dig!

Information om serviceavgift

Medlemsföretagen i Sobona erlägger årsavgift med följande konstruktion:

Till arbetsgivarorganisationen/moderföreningen Sobona en medlemsavgift som av föreningsstyrelsen 2020-11-19 fastställts till 2 000 kr för 2021, dvs oförändrad från föregående år. Denna är en ej avdragsgill kostnad.

Till servicebolaget Sobona AB en serviceavgift baserad på medlemsföretagens bruttolönesumma föregående år. Denna avgift är avdragsgill. Moms tillkommer med 25 % på serviceavgiften.

För 2021 har bolagsstyrelsen 2020-11-25 beslutat om en sänkt serviceavgift från 0,25 % till 0,24 %.

Slutligen har bolagsstyrelsen också beslutat om en enhetlig lägsta respektive högsta serviceavgift till att för 2021 vara 0,2 prisbasbelopp (9 520 kr) och som högst 11 prisbasbelopp (523 600 kr).

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!