Fortsatt intensiva förhandlingar inom de flesta av Sobonas branscher

Uppdatering från avtalsrörelsen.

Årets avtalsrörelse har varit speciell på många sätt och vi ser nu fram emot att alla avtal blir klara och nya löner kan betalas ut. Vi är nu inne i kulmen av en flera år lång process för att lägga fusionens viktigaste pusselbitar på plats, med målet att få till verksamhetsanpassade och långsiktiga branschavtal.

Avtalen vi tecknar tillsammans med SKR (HÖK) är nu klara. I dessa förhandlingar har vi också hanterat KFS branschavtal Konsult och service, Trafikhuvudmän samt Utbildning. För övriga avtal (ÖLA och KFS övriga branschavtal) pågår fortsatt intensiva förhandlingar. I branscherna Besöksnäring och kulturarv, Energi, Fastigheter, Flygplatser, Trafik samt Vatten och miljö är tanken att skapa helt nya branschavtal som ska träda i kraft 1 januari 2022. Fram till dess kommer de nu gällande avtalen att fortsätta gälla. För samtliga pågående förhandlingar är ambitionen att de ska vara avslutade inom ett par veckor.

För dig som är medlem

Vi har kompletterat avtalsläget med branschvis beskrivning av läget gällande möjligheten till löneöversyn. Gå gärna in och läs mer, sidan uppdateras löpande.