Fakturering av årlig premie för kompetens- och omställningsavtalet

Den årliga premien för kompetens- och omställningsavtalet, KOM-KR kommer i år att faktureras medlemmar i Sobona i oktober. Fakturan kommer från kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden.

Premien utgörs av 0,1% av bruttolönesumman för arbetstagare med anställning enligt HÖK/AB samt branschavtalen där så särskilt anges. Summan på premien baseras på uppgifter som Omställningsfonden får från Sobona.


De företag som tidigare var medlemmar i KFS och som än idag omfattas av KFS-företagens Trygghetsfond kommer på samma sätt som medlemmar som omfattas av KOM-KR i sin helhet, att betala en årlig premie till Omställningsfonden istället för till KFS-företagens Trygghetsfond. Dock finns KFS-företagens Trygghetsfond fortfarande kvar och kommer även de kommande åren att fungera som Trygghetslösning för de tidigare KFS-medlemmar som omfattas av denna.För mer information kontakta:

Cecilia Tazewell, 08-452 7269, cecilia.tazewell@sobona.se, eller Omställningsfonden direkt:

faktura@omstallningsfonden.se