Arbetsmiljöverket inspekterar skydds­utrustning inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg

Behovet av personlig skyddsutrustning, för att skydda arbetstagare från smittrisker, är stort under pågående pandemi. All personlig skyddsutrustning som används för att skydda personalen från att smittas ska ha gått igenom en bedömning som visar att den uppfyller kraven för hälsa och säkerhet, det vill säga vara CE-märkt eller ha ett tillfälligt tillstånd från Arbetsmiljöverket och därmed vara märkt med ”Covid-19”.

Arbetsmiljöverket genomför nu inspektioner i syfte att kontrollera att AFS 2001:3 efterlevs och att den personliga skyddsutrustning som används uppfyller gällande krav och ger det skydd som avses för arbetstagare inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg. Inspektionerna genomförs på distans och kommer att pågå fram till 31 augusti.

Läs mer om personlig skyddsutrustning mot covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Arbetsmiljöverkets bedömningsprocess för att kvalitetssäkra personlig skyddsutrustning som inte är CE-märkt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.