Nu undersöker vi den digitala mognaden bland Sobonas medlemmar

Sobona och SKR samarbetar för att öka den digitala mognaden inom kommuner, regioner och kommunala företag. Målsättningen är att den digitala mognaden ska utvecklas från dagens 47 % till 80% under de närmaste fem åren. Arbetet inleds med en undersökning av intresset hos målgruppen för en läroplattform med kompetenshöjande insatser, exempelvis kurser, baserad på evidensbaserad metodik.

– Vi vill stödja våra medlemmar i den digitala omställningen och i utvecklingen av sin digitala mognad. I detta arbete kommer dialogen med medlemmarna vara helt avgörande och vi hoppas att så många som möjligt deltar i denna inledande enkätundersökning, säger Anna Lirén på Sobona.

Enligt ny statistik från SCDI (Swedish Center for Digital Innovation) ligger offentlig sektors digitala mognad på 47%, vilket är en ökning med 6% från föregående år. Med digital mognad avses en organisations förmåga att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Det handlar dels om ett, för digitala initiativ, belastande eller möjliggörande arv så som exempelvis den existerande infrastrukturen, arbetsmiljön och styrningen. Det handlar även om förmåga att förstå, fånga och förändra på basis av digitala möjligheter. Här hittar du den fullständiga rapporten: Digital Mognad i Offentlig Sektor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

– Inledningsvis undersöker vi intresset och behovet av att vi tar fram kurser och andra kompetenshöjande insatser baserat på resultatet från självskattningsmätningar kopplade till digital mognad. Tanken är att plattformen kommer att bygga på en akademiskt förankrad modell som vi hoppas kan vara till stor nytta och gagna utvecklingen och lärandet i våra medlemsorganisationer, säger Anna Lirén på Sobona.

Anna Lirén
Utvecklingsstrateg

Delta i Sobonas och SKR:s medlemsenkät:

För att förstå hur vi på bästa sätt kan stödja våra medlemmar skulle vi uppskatta era svar på ett fåtal frågor.

Vi tar gärna in svar från VD, HR-chef och digitaliseringsansvariga. Har du någon i din organisation som specifikt arbetar med digitalisering och kompetensförsörjning kopplat till digitalisering får du gärna hänvisa länken vidare och det är bara positivt om ni deltar fler än en från samma organisation.