Vill du vara i framkant när det gäller arbetsmiljö?

Nu har du chansen att vara med i Sobonas nya Arbetsmiljöråd. Rådet kommer att bestå av personer från medlemsföretagen. Det primära syftet är att arbeta med remissvar avseende Arbetsmiljöverkets regelförnyelse.

Kriterierna för att få medverka är att du har kunskap om din verksamhet och vilka arbetsmiljörisker som finns där samt har insikt i arbetsmiljökraven. Remissen kommer ut 30 januari och svaret ska lämnas in senast 20 augusti.

Det blir fysiska träffar och läsande ”på egen kammare” däremellan. Gruppen kommer att bestå av 10 till 15 deltagare.

Förhoppningen är att deltagare i Arbetsmiljörådet både kommer att ge och få ökad kunskap om arbetsmiljö och kan påverka Sobonas arbetsmiljöerbjudande.

Ann-Charlotte Rand
Arbetsmiljöstrateg