Logga

Utveckla er verksamhet med Suntarbetslivs resursteam

Nu kan Sobonas medlemsföretag att få hjälp och stöd av Suntarbetslivs resursteam.

Friska och attraktiva arbetsplatser är bättre rustade att möta de utmaningar som finns i en föränderlig värld. Forskning visar att arbetsplatser med låg sjukfrånvaro ofta kännetecknas av väl utvecklade så kallade friskfaktorer. Ett aktivt, systematiskt och långsiktigt arbete med friskfaktorerna i fokus bidrar till en god arbetsmiljö, till att verksamheten utvecklas och till att medarbetarna håller i längden.

Vad innebär detta i praktiken? Jo, nu kan ni som är medlemmar i Sobona boka ett möte med Suntarbetslivs Resursteam, som har stor erfarenhet av förändrings- och utvecklingsprocesser inom arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. De jobbar tillsammans med er, hos er.

Tillsammans med er gör resursteamet en nulägesanalys av vilka friskfaktorer som är väl utvecklade och vilka som behöver stärkas i er organisation. De arbetar fram strategier och handlingsplaner, och utifrån nuläget vägleder resursteamet i hur ni systematiskt kan prioritera, välja metoder, verktyg och insatser. Målet är en frisk och attraktiv arbetsplats med låg och stabil sjukfrånvaro.

Suntarbetslivs resursteam utgår från åtta faktorer för friskare verksamheter, som är framtagna genom forskning. De handlar bland annat om närvarande ledarskap, ett systematiskt arbetsmiljöarbete som är integrerat med verksamhetsutvecklingen, och om en god kommunikation mellan olika delar av organisationen.

Stödet som erbjuds är kostnadsfritt men kräver en egen insats i form av personal som avsätter tid för att arbeta med verksamhetsutvecklingen. Det är organisationens högsta ledning som ansöker om stödet tillsammans med samverkansgruppen alternativt skyddskommittén.

Läs mer på Suntarbetslivs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!