Logga

Halvårsrapport branschråd Besöksnäring och kulturarv

I den här halvårsrapporten finns information om vad som har hänt inom din bransch det senaste halvåret.

Sobonas 125 medlemsföretag inom branschen Besöksnäring och kulturarv är av olika karaktär. Inom branschen finns stora bad- och idrottsanläggningar, slott, djurparker, destinationsbolag, turistbyråer och eventbolag. Museer och företag som bedriver arkeologisk verksamhet är det andra stora benet i branschen. Drygt 3200 personer är anställda i branschens företag.

Branschråd Besöksnäring och kulturarv

Branschrådet har under första halvåret 2019 haft följande ledamöter:

Stefan Elgh, ordförande
Stiftelsen Kulturmiljövård, Västerås

Håkan Engström, vice ordförande
KB Älvhögsborg, Trollhättan

Ulrika Grubbström
Västerbottens museum AB

Lennart Johansson
Kulturparken Småland AB, Växjö

Thomas Järliden
Stiftelsen bror Hjorts hus, Uppsala

Martin Roos
Destination Eskilstuna, Eskilstuna

Maria Sidén
Stiftelsen Tjolöholm, Kungsbacka

Lena Vikström
Gunnebo Slott och trädgårdar, Mölndal

Sammanträden

Branschrådet har under året haft två sammanträden, den 20 mars och den 14 maj.

Behandlade frågor

Fokus har varit avtalsjämförelse och behovsinventering inför kommande avtalsrörelse 2020.

Slutsatsen gällande avtalsjämförelserna (mellan branschavtalen Besöksnäring, Musei-och arkeologisk verksamhet, Läns- och regionsmuseer och AB/HÖK) är att avtalen är ganska likvärdiga men skiljer sig något i delar, i flexibilitet, i uppsägningstider och semesterbestämmelser samt i särskilda ersättningar, vilket skulle slå särskilt hårt. Dessutom finns i avtalen Musei- och arkeologisk verksamhet och Läns- och Regionsmuseer en särskild turordningsbestämmelse som är av vikt att behålla i dessa typer av verksamheter. I diskussionerna har uttryckts tydliga önskemål om att eventuella förändringar ska vara kostnadsneutrala, konkurrenskraftiga med stor flexibilitet.

Branschrådet har dessutom diskuterat kompetensförsörjningsfrågor.

Giggi Langlet
Senior förhandlare
Erik Lardenäs
Förhandlare: Besöksnäring och kulturarv, Pension

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!