Ny avtalsbilaga om förutsättningar för en väl fungerande arbetstidsförläggning

2018-01-12

Pacta/SKL och OFR Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet/Fysioterapeuterna) träffade i slutet av 2016 en avsiktsförklaring om ett partsarbete rörande verksamhetsanpassad och hälsosam arbetstidsförläggning. Arbetet har pågått under 2017 och parterna har nu enats om den nya avtalsbilagan ’Centrala parters syn på förutsättningar för en välfungerande arbetstidsförläggning’.

Syftet med den nya avtalsbilagan är att den ska vara ett stöd i det lokala arbetet. Den innebär inga nya bestämmelser eller avsteg från de regler som finns om arbetsmiljö och arbetstider. Det som framhålls är betydelsen av dialog om arbetstidsförläggningen, både mellan chef och medarbetare, på arbetsplatsträffar och i samverkansgrupp. Tyngdpunkten ligger på att lyfta fram förutsättningar för en välfungerande arbetstidsförläggning och att ge exempel på frågor som kan vara underlag för dialog om arbetstidsförläggningen.

Vi hoppas den nya bilagan ska kunna bli ett bra stöd och bidra till att arbetstidsförläggningen möter både verksamhetens behov och kraven på en god arbetsmiljö. Det är en fråga som har stor betydelse för möjligheterna att klara kompetensförsörjningen till välfärden.