Medling i förhandlingar om nytt vårdavtal

2019-04-09

Sobona, SKL och OFR Hälso- och sjukvård, där Vårdförbundet ingår, har gemensamt beslutat att kalla in medlare i förhandlingarna om ett nytt avtal.

– SKL, Sobona och Vårdförbundet har samsyn i vissa frågor, medan vi ser olika på annat. Nu har vi gemensamt beslutat att ta hjälp av medlare för att komma vidare i förhandlingen med målet att teckna ett nytt avtal, säger Niclas Lindahl, SKL:s förhandlingschef.

Det nuvarande avtalet, som löpte ut den 31 mars 2019 och förlängdes i början av april, gäller tillsvidare även under medlingen.

Enligt det kommunala huvudavtalet (KHA 94), som undertecknats av OFR Hälso- och sjukvård, får lokala förhandlingar inte föras samtidigt som det pågår centrala förhandlingar.

Avtalet omfattar omkring 90 000 medarbetare.

Läs vidare:

Mål och inriktning 2019 Avtal 19

HÖK 16 OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård

Fakta om löner för sjuksköterskor

Spelregler vid förhandlingar om kollektivavtal

Kontaktpersoner:

John Nilsson, förhandlingschef Sobona, 08-452 74 72, john.nilsson@sobona.se

Monika Lack, förhandlare Sobona, 08-452 71 09, monika.lack@sobona.se

Alexandra Wåhlstedt, förhandlare Sobona, 08-452 75 98, alexandra.wahlstedt@sobona.se