Medling i avtalsförhandlingarna mellan Pacta, SKL och lärarfacken

2018-05-14

Pacta och Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med Lärarnas Samverkansråd beslutat att tillkalla medlare i förhandlingarna om ett nytt avtal.

Det nuvarande avtalet, som löpte ut den 31 mars 2018 och förlängdes i början av april, gäller tillsvidare även under medlingen. Avtalet omfattar omkring 200 000 lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare.

Kontakt

John Nilsson
tf Förhandlingschef, Pacta
08-452 74 72
john.nilsson@pacta.se