Medlare gällande avtalsförhandlingarna mellan Pacta, SKL och lärarfacken utsedda

2018-05-18

Pacta och SKL har kommit överens med Lärarnas Samverkansråd om att tillkalla Aida Hadzialic och Kurt Eriksson som medlare i förhandlingarna om ett nytt avtal.

Aida Hadzialic är konsult och före detta gymnasie- och kunskapslyftsminister samt tidigare kommunalråd i Halmstad. Kurt Eriksson är tidigare chefsjurist vid Medlingsinstitutet och ledamot i Arbetsdomstolen.

Parterna meddelade den 14 maj att man avsåg att fortsätta förhandlingarna med hjälp av medlare. Det nuvarande avtalet, som löpte ut den 31 mars 2018 och förlängdes i början av april, gäller tillsvidare även under medlingen. Avtalet omfattar omkring 200 000 lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare.

Kontakt

John Nilsson
tf Förhandlingschef, Pacta
08-452 74 72
john.nilsson@pacta.se