Luleå Energi stärker varumärket och affären genom kompetensförsörjning

2018-02-15

Luleå Energi har enligt Svenskt Kvalitetsindex haft energibranschens nöjdaste kunder tio år i rad. För att bevara detta kundförtroende och uppnå sina mål behövs kompetenta medarbetare och energibolaget arbetar därför bland annat med strategisk kompetensfö…