Kortärmad arbetsklädsel ska gälla i Folktandvården

2017-12-20

Arbetsdomstolen gav Folktandvården i Stockholms län AB rätt mot Diskrimineringsombudsmannen i målet om kortärmad arbetsklädsel i tandvården.

– Det är en viktig dom, eftersom arbetsgivare inom vård och omsorg måste ha enkla och tydliga riktlinjer för arbetskläder och hygien, något som alla medarbetare ska följa, säger John Nilsson, förhandlingschef för Pacta.

Inom vården är det viktigt att minska risken för smittspridning genom tydliga hygien- och klädregler. Arbetsdomstolen anser att förbudet mot lösärmar i engångsmaterial i patientarbetet varit nödvändigt och lämpligt för att bibehålla patientsäkerheten. Tandläkaren blev inte diskriminerad av sin arbetsgivare.

– Sverige ligger långt framme i att förebygga smittspridning, också jämfört med övriga länder i Europa, och förebyggande av vårdrelaterade infektioner är högt prioriterat.  Därför får den här domen betydelse för både Folktandvården och andra arbetsgivare inom vården, säger Sophie Thörne, arbetsrättschef på SKL och ombud för Folktandvården.

Sedan mer än tio år gäller kortärmad arbetsklädsel i sjukvård och tandvård för att förebygga smitta, något som också framgår av Socialstyrelsens föreskrifter om basal vårdhygien (SOSFS 2015:10).

Bakgrund

Diskrimineringsombudsmannen (DO) stämde Folktandvården i Stockholms län AB till Arbetsdomstolen för att en tandläkare inte tilläts att arbeta med engångslösärmar, vilket hon krävt på religiösa grunder. Folktandvården ansåg inte att tandläkaren diskriminerats och hänvisade till gällande lagar, föreskrifter och vård- och hygienriktlinjer i verksamheten som syftar till att garantera en säker vård.

 

Kontakt:

Lina Cronebäck
Arbetsrättsjurist SKL
lina.croneback@skl.se

John Nilsson
Förhandlingschef Pacta
john.nilsson@pacta.se

Sophie Thörne
Arbetsrättschef SKL
sophie.thorne@skl.se