Kallelse till föreningsstämma och bolagsstämma

2018-05-07

Härmed kallas till föreningsstämma och bolagsstämma 2018 i den av KFS och Pacta gemensamt bildade arbetsgivarorganisationen.

Kallelse har nu gått ut till VD eller motsvarande i samtliga medlemsföretag/organisationer i Arbetsgivarförbundet Pacta och Pactarb AB (KFS och Pacta, den nya föreningen DNF).

Dag: Tisdagen den 29 maj 2018
Tid: Kl. 11.00Registrering inför stämma sker mellan kl. 10.00 och 11.00
Plats: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssons gata 2, STOCKHOLM

Föreningsstämman och bolagsstämman är de första stämmorna i den nybildade organisationen.
Om du inte redan anmält deltagare och stämmoombud till stämma (via anmälan till medlemsdagarna) görs anmälan till Pia Saajakari per e-post: pia.saajakari@kfs.net

Senaste dag för anmälan är den 14 maj 2018.

Stämmohandlingarna skickas ut cirka en vecka före stämmorna. 

 

Välkomna!