Kallelse till föreningsstämma och bolagsstämma

2018-05-08

Kallelse har nu gått ut till VD eller motsvarande i samtliga medlemsföretag/organisationer i Arbetsgivarförbundet Pacta och Pactarb AB (KFS och Pacta, den nya föreningen DNF).