Integration, mångfald och stärkt företagskultur på Sundsvall Elnät och ServaNet

2018-04-25

Som kommunägt bolag ligger det i Sundsvall Elnäts intresse att bidra med integrationsstärkande insatser för att hjälpa kommunen nå de mål som satts upp kring integration och mångfald. Bolaget, som deltar i Energiuppropet, har därför tillsammans med ServaN…