Har du koll på GDPR för din verksamhet?

2017-12-11

Den 25 maj 2018 upphör personuppgiftslagen att gälla och alla organisationer ska följa den nya dataskyddsförordningen – GDPR.Bland annat innebär det att alla myndigheter måste utse ett så kallat dataskyddsombud. Det kommer att ställas större krav på analyser, dokumentation, tydligare information, incidenthantering och mycket annat. Dessutom införs sanktionsavgifter – sannolikt även för myndigheter -som kan innebära mycket stora ekonomiska konsekvenser för den som inte följer lagen.

Pactas medlemmar bjuds nu in till en endagarskurs där SKL går igenom vad som behöver göras för att möta de nya kraven och juridiken kring dataskydd (GDPR). Man kommer också att titta närmare på dataskyddsombudets arbetsuppgifter och hur organisationen kring dataskydd i en kommun kan se ut.

Kursen är för närvarande fullbokad när det kommer till faktiska platser, men den webbsänds – anmäl dig via länken nedan!

Läs mer här

Anmäl dig här