Hallå där Eva Glaumann, berätta mer om Jobbsprånget!

2018-06-19

Under Sobonas medlemsdagar hade deltagarna möjlighet att träffa Eva Glaumann som är projektledare på Jobbsprånget – programmet som hjälper nyanlända akademiker till praktik på företag och organisationer. Snart börjar nästa praktikperiod och vi passade därför på att fråga henne allt du behöver veta för att även ditt företag ska kunna medverka.

Eva Glaumann, fotograf: Elin Vinger Elliot

Eva Glaumann, fotograf: Elin Vinger Elliot

 

– Berätta om Jobbsprånget!

Det är ett praktikprogram för nyanlända akademiker som påskyndar introduktion på arbetsmarknaden.

– Hur går det till?

Vi använder oss av aktiv matchning, vilket innebär att kandidaterna söker till de praktikplatser som företagen annonserar genom oss. Sedan väljer arbetsgivaren ut den eller de kandidaterna de vill erbjuda praktikplats till. Praktikperioden fyra månader under våren eller hösten.

– Varför fungerar det så bra, tror du?

Vi har väldigt positiva resultat. 7/10 praktikanter får jobb och där är den aktiva matchningen en viktig del.

– Varför ska Sobonas medlemmar vara med i Jobbsprånget, tycker du?

Vi började med tekniksprånget, så det finns historik på ett samarbete som fungerade bra. I tillägg till detta så startade Jobbsprånget som ett snabbspår mellan parterna Pacta och Sveriges Ingenjörer i samarbete med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien under senhösten 2015.

– Vad är fördelarna med Jobbsprånget?

Projektet gör så att kandidater och arbetsgivare möts. Vi erbjuder hjälp med all administration, erbjuder handledarstöd och löpande kundstöd – stora som små. Sen är det även kostnadsfritt för medlemmar, så det behövs inget specifikt avtal.

– När startar ni nästa gång och hur går man till väga för att vara med?

Vi startar nästa gång i slutet av juni, så kontakta mig eller Conny Larsson på Sobona om du är nyfiken och vill veta mer.

Kontaktuppgifter

Eva Glaumann: eva.glaumann@iva.se

Conny Larsson: conny.larsson@sobona.se

Medlemmar som varit med