Förslag om förlängt arbetsliv

2017-12-15

Partiernas parlamentariska pensionsgrupp har lagt fram ett förslag som bl.a. innebär en höjning av lägstaåldern för att ta ut allmän pension och att man ska ha rätt att arbeta längre än till, som idag, 67 år.

De avtal som Pacta tecknar på tjänstepensionsområdet påverkas inte av dessa förändringar. På försäkringsområdet kan möjligtvis vissa förändringar vara nödvändiga på sikt.

”Förändringarna var väntade och det är glädjande att man kunde rita kartan en bit fram genom att ta flera steg i samma beslut”, säger Erik Lardenäs, förhandlare inom pension och försäkringar på Pacta.


Läs mer här.