Fördjupad information om karensavdrag

2019-01-23

Med anledning av att det 1 januari 2019 infördes ett karensavdrag istället för karensdag har Sobona tillsammans med SKL tagit fram en film med fördjupad information om ändringarna och hur de påverkar våra kollektivavtal.  

Den 1 januari 2019 infördes ett karensavdrag istället för en karensdag. Syftet med ändringen är att självrisken vid sjukdom ska bli mer förutsägbar för arbetstagaren och ge rättvisare förutsättningar arbetstagare emellan.

Nu har Sobona tillsammans med SKL tagit fram en film med fördjupad information om karensavdrag som syftar till att ge en överskådlig information om ändringar som införts i kollektivavtalen för att hantera karensavdrag från 1 januari 2019. Filmen vänder sig främst till medarbetare på HR och lön men är tillgänglig för alla som är intresserade, såväl chefer som fackliga representanter. Här kan du ta del av informationsfilmen

Du kan även läsa mer om ändringarna nedan

Medlem i fd Pacta Medlem i fd KFS