Europeiska utmärkelsen CEEP CSR Label delas ut i Stockholm

2018-12-11

Idag delas den europeiska utmärkelsen CEEP CSR Label 2018-2019 ut i Stockholm till 16 företag och organisationer som tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster av allmänt intresse. Prisutdelningen sker vid en ceremoni som organiseras gemensamt av CEEP och CEEP Sweden. Sobona deltar som medlem i CEEP Sverige och tidigare har Sobonas medlemsföretag Fyrishov i Uppsala, Kraftringen i Lund samt Stockholm Vatten tilldelats utmärkelsen.

Sophie Thörne, president för CEEP Sverige, betonar vikten av CSR för dessa organisationer i Sverige.
– CEEP CSR Label är en prestigefylld utmärkelse som ger ett välförtjänt erkännande till de företag som är ledande inom CSR-arbetet. Det är inspirerande för CEEP Sverige och våra medlemmar som därigenom får ett kvitto på sitt bidrag till samhället för en hållbar framtid.

CEEP CSR Label är den enda CSR-utmärkelsen på europeisk nivå, utformad för företag som levererar samhällsnyttiga tjänster. Ansökan kräver ett gediget arbete och en jury gör slutligen bedömningen vilka företag som belönas med en Label. Endast företag som kunnat bevisa att de strävar efter en mycket hög standard inom sitt CSR-arbete, tar stort ansvar för sin verksamhets sociala och miljömässiga påverkan och gör mer än att bara leverera samhällsnyttiga tjänster kan erhålla utmärkelsen.

– I hela Europa är företag som tillhandahåller tjänster av allmänt intresse särskilt medvetna om vilken inverkan deras verksamhet har på samhället och miljön. Att uppmärksamma detta genom CEEP CSR Label är viktigt för att visa att de ofta går långt utanför sitt uppdrag vad gäller hållbarhetsarbetet, säger Filippo Brandolini, vice ordförande i CEEP.

Den europeiska organisationen CEEP skapade CEEP CSR Label 2008 för att uppmärksamma medlemmarnas arbete med CSR. Sedan starten har betydelsen av utmärkelsen ökat. CEEP CSR Label spelar numera en stor roll och fungerar som ett kvitto på företagens hållbarhetsarbete vid offentliga upphandlingar, bland annat efter införandet av 2014-direktivet som nu genomförs inom EU.
I år får Uppsalahem som enda svenska företag (medlemsföretag i Fastigo) utmärkelsen.

Läs mer här >
Läs mer om CEEP Sverige >