Nyheter

Sobona, SKL och de fackliga organisationerna inom kommunal och regional sektor inleder nu förhandlingar för att stärka de anställdas möjligheter till kompetensutveckling och omställning. − Svensk arbetsmarknad förändras i hög......
Läs mer ›

Under påskhelgen har vi avvikande öppettider. Kontoret stänger 13.00 på skärtorsdagen 18/4 och öppnar åter som vanligt på tisdag 23/4 kl. 09.00. Glad påsk från oss på Sobona!......
Läs mer ›

Sobona och SKL har kommit överens med OFR Hälso- och sjukvård, där Vårdförbundet ingår, om att tillkalla Göran Gräslund och Gunilla Runnquist som medlare i förhandlingarna om ett nytt avtal.......
Läs mer ›

Sobona, SKL och OFR Hälso- och sjukvård, där Vårdförbundet ingår, har gemensamt beslutat att kalla in medlare i förhandlingarna om ett nytt avtal. - SKL, Sobona och Vårdförbundet har samsyn......
Läs mer ›

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har tillsammans med Gästrike återvinnare, Kommunal, Renova och Nordiskt Valideringsforum beviljats upp till 3,9 miljoner kronor för projektet "Till ett arbete via Återvinning". Syftet är......
Läs mer ›

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och OFR Hälso- och sjukvård, där Vårdförbundet ingår, förlänger nuvarande avtal och fortsätter förhandlingarna. Sobona och SKL förhandlar för närvarande......
Läs mer ›

Sobonas nya föreningsstyrelse, tillika SKL:s förhandlingsdelegation, utsågs idag den 20 mars av SKL:s styrelse under deras första konstituerande möte. Föreningsstyrelsens ordförande är Joakim Larsson (M), Stockholms stad och vice ordförande......
Läs mer ›

Vi vill värna assistansreformen och att seriösa aktörer inom personlig assistans kan bedriva verksamhet med kollektivavtal. Vi vill tillsammans med regeringen diskutera hur vi kan se till att lagens intentioner......
Läs mer ›

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och de fackliga organisationerna har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring om ett avtal för krissituationer. Målet är att ett avtal ska......
Läs mer ›

Vi på Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation kommer den 13-15 mars att uppdatera vår medlemsdatabas som omfattar vårt medlemsregister. Därför kan vi tyvärr under denna period inte ta emot medlemsansökningar......
Läs mer ›

I somras antog riksdagen en lag som innebär att det blir obligatoriskt för kommuner, landsting, regioner, kommunala bolag och myndigheter att ta emot elektroniska fakturor. Leverantörer till dessa ska skicka......
Läs mer ›

Sobona har tillsammans med Kommunal och Seko beviljats 1 916000 kronor i främjandemedel från Arbetsförmedlingen för att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända. Sobonas arbete med inkluderande kompetensförsörjning......
Läs mer ›

Sobona erbjuder flera verktyg som stöd för medlemsföretagen att komma igång med och utveckla arbetet med inkluderande kompetensförsörjning. Från och med våren 2019 erbjuds även en webbutbildning och workshop om......
Läs mer ›

I en orolig omvärld växer en trygghetssökande generation upp. I ett digitalt tidevarv ligger unga steget före och ur en polariserad samtid uppstår en samhällsengagerad generation som sedan barnsben är......
Läs mer ›

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), har fastställt mål och inriktning inför avtalsförhandlingarna med Kommunal, Vision och Brandmännens riksförbund (BRF). En ny överenskommelse för räddningstjänst......
Läs mer ›

Med anledning av att det 1 januari 2019 infördes ett karensavdrag istället för karensdag har Sobona tillsammans med SKL tagit fram en film med fördjupad information om ändringarna och hur......
Läs mer ›

Sobona och SKL har tagit initiativ till samtal med de fackliga organisationerna om ett kollektivavtal som reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation. Efter bränderna under sommaren 2018 aktualiserades......
Läs mer ›

Med anledning av konferens kommer servicetelefonen vara avstängd eller ha avvikande öppettider under januari och 1 februari 2019. Torsdagen den 17 januari Servicetelefonen öppen kl. 09.00-11.00 Fredagen den 18 januari......
Läs mer ›

I en orolig omvärld växer en trygghetssökande generation upp. I ett digitalt tidevarv ligger unga steget före och ur en polariserad samtid uppstår en samhällsengagerad generation som sedan barnsben är......
Läs mer ›

I flera branscher råder kompetensbrist och behovet av nya medarbetare är stort. Återvinningsbranschen är en av dem. Sobona arbetar för en inkluderande arbetsmarknad för att säkra kompetensförsörjningen, samtidigt som fler......
Läs mer ›

Sobona och SKL har överlämnat mål och inriktning inför avtalsrörelsen 2019 med OFR Hälso- och sjukvård. Nuvarande avtal (som gäller för tidigare medlemsföretag i Pacta) löper ut 31 mars 2019.......
Läs mer ›

Den 1 januari 2019 införs ett karensavdrag istället för en karensdag. Ändringen i avtalen görs till följd av en ändring i Sjuklönelagen som syftar till att självrisken vid sjukdom ska......
Läs mer ›

Ett vässat, kompetent och modernt ledarskap bidrar till moderna organisationer och attraktiva arbetsgivare för såväl medarbetare som ledare. Därför erbjuder vi, tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education, Sobonas ledarskapsakademi......
Läs mer ›

Den 1 januari 2019 införs ett karensavdrag istället för en karensdag. Ändringen i avtalen görs till följd av en ändring i sjuklönelagen som syftar till att självrisken vid sjukdom ska......
Läs mer ›

Idag delas den europeiska utmärkelsen CEEP CSR Label 2018-2019 ut i Stockholm till 16 företag och organisationer som tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster av allmänt intresse. Prisutdelningen sker vid en ceremoni som......
Läs mer ›

Under våren 2018 togs en rapport fram av Kairos Future i samarbete med Sobona, Skatteverket, Region Skåne och Västra Götalandsregionen om kultur, struktur och ledarskap i det 21:a århundradet [embed]https://youtu.be/nr3eVpApH7E[/embed]......
Läs mer ›

Inom kort skickas Sobonas utbildningsprogram för våren 2019 ut till samtliga medlemsföretag. Som ett led i utvecklingsarbetet kommer Sobona från och med 2019 att ta ut en självkostnadsavgift för utbildningar......
Läs mer ›

Beslut har fattats av föreningsstyrelse och bolagsstyrelse i Sobona om att avgiften ska vara oförändrad från 2018 till 2019. Serviceavgiften är alltså 0,25% för 2019 och medlemsavgiften 2000 kronor. -......
Läs mer ›

I branscher där det råder chaufförsbrist måste arbetsgivare se över både hur man rekryterar nya medarbetare och behåller de befintliga. För att lyckas med båda delarna och som ett led......
Läs mer ›

Vad efterfrågar unga hos arbetsgivare och vilka möjligheter finns för kommunala företag att attrahera morgondagens medarbetare? Svar på detta ges i Sobona-rapporten 2018 som släpps idag. I rapporten presenteras de......
Läs mer ›

Sobona erbjuder flera verktyg och stöd för strategisk kompetensförsörjning, däribland praktikprogrammen Tekniksprånget och Jobbsprånget. Vår medlem Gävle Energi har använt sig av båda programmen för att både ta emot nyanlända......
Läs mer ›

Kompetensförsörjning, ungdomar och Sveriges attraktivaste företag stod på agendan när HR-rådet träffades i Sobonas nya lokaler på Hornsgatan 20 i Stockholm. Dagen innehöll inspiration, engagemang, samtal och möten mellan personer......
Läs mer ›

I samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet började Nodra under 2017 att erbjuda ettåriga anställningar med stöd för nyanlända och långtidsarbetslösa personer som behöver hjälp att ta steget in på arbetsmarknaden. Projektet......
Läs mer ›

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har tillsammans med Kommunal beviljats statsbidrag om 450 000 kronor från Skolverket för att fortsätta utveckla lärandet på arbetsplatser inom ramen för yrkesintroduktionsavtal (YA). - Statsbidraget......
Läs mer ›

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, SKL och Lärarnas Samverkansråd, där de båda lärarfacken ingår, är överens om ett nytt avtal för lärarna i kommunal sektor. För att klara skolans kompetensförsörjning......
Läs mer ›

Genom att erbjuda praktikplatser skapas möjligheter för framtida anställningar, rekryteringsbasen kan breddas och framtida kompetensbehov tillgodoses. Därför har Öresundskraft som mål att ta emot 30 praktikanter varje år, däribland nyanlända,......
Läs mer ›

I arbetet med att hitta nya vägar för rekrytering har Luleå Energi uppnått många positiva effekter och kommit långt i att möta framtidsutmaningarna att hitta rätt kompetenser. I grunden handlar......
Läs mer ›

Den 15 augusti hälsade vi våra nya förhandlare Monika Lack och Johan Sommar välkomna till oss på Sobona. Monika Lack kommer senast från Akademikerförbundet SSR där hon arbetade som förhandlare......
Läs mer ›

Sobona – kommunala företagens arbetsgivarorganisation, har efter en gemensam ansökan med Gästrike Återvinnare beviljats anslag från Tillväxtverket på nästan 1 000 000 kr. Syftet är att skapa en enklare, tydligare och mer......
Läs mer ›

Almedalsveckan är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Tillsammans med tusentals arrangörer från alla sektorer skapas en unik arena för öppna och kostnadsfria demokratiska mötesplatser som kännetecknas av dialog, debatt......
Läs mer ›

Sobona, SKL och Svenska kyrkan har tillsammans med Kommunal, OFR och Akademikeralliansen nått en ny överenskommelse om tjänstepension för tidigare anställda i kommunal sektor. Vissa pensionärer inom kommuner, landsting och......
Läs mer ›

Glad midsommar!

2018-06-21

Efter en händelserik vår är det nu snart dags för sommar, sol och semester. Den formella sammanslagningen av KFS och Pacta har genomförts och nu senast under medlemsdagarna i maj......
Läs mer ›

Under Sobonas medlemsdagar hade deltagarna möjlighet att träffa Eva Glaumann som är projektledare på Jobbsprånget – programmet som hjälper nyanlända akademiker till praktik på företag och organisationer. Snart börjar nästa......
Läs mer ›

Att inventera och synliggöra kompetens inom företag innebär fördelar för både arbetsgivare och medarbetare. Genom att samarbeta med andra branschaktörer kan det även leda till en starkare bransch för framtiden.......
Läs mer ›

Under Medlemsdagarna 2018 var det premiär för namnet på den nya sammanslagna arbetsgivarorganisationen: Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation. På Münchenbryggeriet i Stockholm gick organisationens första gemensamma arrangemang av stapeln och......
Läs mer ›

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation – har bildats genom en sammanslagning av arbetsgivarorganisationerna KFS och Pacta. Idag samlas cirka 400 medlemmar vid Sobonas medlemsdagar och årsstämma i Stockholm och namnet......
Läs mer ›

Sobona - nytt namn, ny organisation och nytt varumärke! Sobona har arbetat fram ett nytt varumärke och vår hemsida har därför fått ett nytt utseende. Här informerar vi kontinuerligt om vad......
Läs mer ›

Idag har KFS avslutande årsstämma genomförts i Stockholm då det historiska beslutet om KFS upplösning togs. Ännu en milstolpe – den sista i vår nu trettioåriga historia! Nu skrivs nya......
Läs mer ›

För att lyckas med sin kompetensförsörjning som ett led i deras företagskulturarbete har återvinningsföretaget Renova valt att satsa på handledning och introduktion. Under en ettårsperiod ska totalt 300 chaufförer gå......
Läs mer ›

Pacta och SKL har kommit överens med Lärarnas Samverkansråd om att tillkalla Aida Hadzialic och Kurt Eriksson som medlare i förhandlingarna om ett nytt avtal. Aida Hadzialic är konsult och......
Läs mer ›

Pacta och Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med Lärarnas Samverkansråd beslutat att tillkalla medlare i förhandlingarna om ett nytt avtal. Det nuvarande avtalet, som löpte ut den 31......
Läs mer ›

Kallelse har nu gått ut till VD eller motsvarande i samtliga medlemsföretag/organisationer i Arbetsgivarförbundet Pacta och Pactarb AB (KFS och Pacta, den nya föreningen DNF).......
Läs mer ›

Härmed kallas till föreningsstämma och bolagsstämma 2018 i den av KFS och Pacta gemensamt bildade arbetsgivarorganisationen. Kallelse har nu gått ut till VD eller motsvarande i samtliga medlemsföretag/organisationer i Arbetsgivarförbundet......
Läs mer ›

- Det är med stolthet och framtidsfokus som vi nu gemensamt tar steget in i en ny organisation. Jag tror att medlemmarna på lite sikt kommer att uppleva att vi......
Läs mer ›

För att underlätta kompetensförsörjningen för våra medlemsföretag har KFS/Pacta ett samarbete med Arbetsförmedlingen inom ramen för Sverige Tillsammans. Syftet är att skapa lokala kontaktvägar för våra medlemmar in till Arbetsförmedlingen,......
Läs mer ›

Som kommunägt bolag ligger det i Sundsvall Elnäts intresse att bidra med integrationsstärkande insatser för att hjälpa kommunen nå de mål som satts upp kring integration och mångfald. Bolaget, som......
Läs mer ›

På grund av konferens, helgdagar och medlemsdagar har vi under våren avvikande öppettider. Ta del av dem här!......
Läs mer ›

Vår servicetelefon kommer under torsdagen den 26/4-18 att vara stängd pga. konferens. Vi hälsar er varmt välkomna åter på fredag igen, då servicetelefonen är öppen som vanligt.......
Läs mer ›

​KFS och Vårdförbundet har idag kommit överens om ett nytt tvåårigt avtal för branschen Vård och Omsorg som gäller för perioden 2018-04-01 till och med 2020-03-31. Avtalet innehåller inte några......
Läs mer ›

Idag hälsar vi vår nya förhandlare, Cecilia Tazewell, välkommen. Cecilia kommer senast från Jusek och kommer att ansvara för branscherna Personlig assistans och Vård och Omsorg.......
Läs mer ›

Det formella överlåtelseavtalet där KFS överlåter sin förening till den nya arbetsgivarorganisationen är idag undertecknat. Därmed är sammanslagningen för att skapa den nya arbetsgivarorganisationen ett faktum.......
Läs mer ›

Det formella överlåtelseavtalet där KFS överlåter sin förening till den nya arbetsgivarorganisationen är idag undertecknat. Därmed är sammanslagningen för att skapa den nya arbetsgivarorganisationen ett faktum. – Det här är......
Läs mer ›

Välkommen på introduktionsdag om din nya arbetsgivarorganisation den 25 april! Under dagen får du bland annat information om de avtal som finns och vilket stöd och service som erbjuds dig......
Läs mer ›

Gå en kurs i vår! I vårt uppdaterade utbud finns bland annat kurser i arbetsrätt och arbetstid, samt fler workshoptillfällen i handledning. Välkommen med din anmälan!......
Läs mer ›

Vi på Pacta/KFS är stolta och glada över att få välkomna dig som medlem till våra första medlemsdagar med förenings- och årsstämma. För första gången möts vi i Sveriges nyaste......
Läs mer ›

Vi på Pacta/KFS är stolta och glada över att få välkomna dig som medlem till våra första medlemsdagar med förenings- och årsstämma. För första gången möts vi i den nya......
Läs mer ›

Den 19 februari tillträdde Per Nordenstam som ny vd för den nya arbetsgivarorganisationen som utgörs av KFS och Pacta tillsammans. - Äntligen är jag på plats och mitt ansvar är......
Läs mer ›

KFS har efter en gemensam ansökan med Kommunal beviljats statsbidrag på 860 000 kronor från Skolverket för att ytterligare vässa verktygen för arbetsgivarna att arbeta med kompetensförsörjning inom ramen för......
Läs mer ›

Luleå Energi har enligt Svenskt Kvalitetsindex haft energibranschens nöjdaste kunder tio år i rad. För att bevara detta kundförtroende och uppnå sina mål behövs kompetenta medarbetare och energibolaget arbetar därför......
Läs mer ›

KFS lönestatistik för 2017 finns nu publicerad på våra medlemssidor. Tack till alla medlemsföretag som svarat! Resultatet baseras på uppgifter från 29375 individer från 467 KFS-företag. Svarsfrekvensen motsvarar 96 %......
Läs mer ›

Efter sex händelserika och fantastiska år som förhandlare har det blivit dags för mig att anta nya utmaningar. Nu vill jag rekommendera dig att söka tjänsten! Du kommer att vara......
Läs mer ›

Fredagen den 2 februari fattades beslutet att föra samman Pacta och KFS till en gemensam arbetsgivarorganisation. De två arbetsgivarorganisationerna Pacta och KFS går samman och blir en gemensam arbetsgivarorganisation för kommunala......
Läs mer ›

Pacta och SKL har beslutat att de pensionärer som fått sänkt tjänstepension ska kompenseras. De pensionärer som fått tjänstepensionen reducerad 2018 kommer att få en tillfällig kompensation som motsvarar nivån......
Läs mer ›

Pacta/SKL och OFR Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet/Fysioterapeuterna) träffade i slutet av 2016 en avsiktsförklaring om ett partsarbete rörande verksamhetsanpassad och hälsosam arbetstidsförläggning. Arbetet har pågått under 2017 och parterna har......
Läs mer ›

Per Nordenstam har utsetts till VD för den nya arbetsgivarorganisationen som bildas genom sammanslagningen mellan KFS och Pacta. Per har mångårig erfarenhet som kommundirektör och en bakgrund från flera ledande......
Läs mer ›

Arbetsdomstolen gav Folktandvården i Stockholms län AB rätt mot Diskrimineringsombudsmannen i målet om kortärmad arbetsklädsel i tandvården. – Det är en viktig dom, eftersom arbetsgivare inom vård och omsorg måste......
Läs mer ›

Pacta och SKL har överlämnat mål och inriktning till Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd inför avtalsrörelsen 2018. En ny huvudöverenskommelse ska förhandlas under våren då nuvarande avtal går ut den......
Läs mer ›

Runt om i landet erbjuder vi workshops för dig som vill utvecklas i rollen som handledare och vi hjälper era medarbetare att bli bra handledare utifrån ert företags behov. Tid,......
Läs mer ›

Partiernas parlamentariska pensionsgrupp har lagt fram ett förslag som bl.a. innebär en höjning av lägstaåldern för att ta ut allmän pension och att man ska ha rätt att arbeta längre......
Läs mer ›

Inför jul och nyår brukar vi få många frågor gällande ob-ersättningar. Nedan följer ett förtydligande inför kommande helger. Julhelgen 2017 Ob-ersättning 23/12 kl 18.00 – 27/12 kl 07.00     ......
Läs mer ›

Svante Randlert, föreläsare på Pactas HR-dagar 2017, fick stående ovationer från våra medlemmar som närvarade på nyss nämnda event. Svante är känd för att utmana och utveckla organisationer, något man......
Läs mer ›

Den 25 maj 2018 upphör personuppgiftslagen att gälla och alla organisationer ska följa den nya dataskyddsförordningen – GDPR.Bland annat innebär det att alla myndigheter måste utse ett så kallat dataskyddsombud.......
Läs mer ›

Nu finns mer information om det nya samverkansavtalet, Avtal om samverkan och arbetsmiljö. Via länken nedan finner ni ett kort filmklipp om bakgrunden och målsättningarna med det nya avtalet, samt......
Läs mer ›

Pacta och KFS genomför under hösten/vintern en medlemsundersökning. Syftet är att få er input på vad vi har gjort bra och vad vi kan göra bättre. Det betyder att du......
Läs mer ›

Idag kom en dom om tillsättning av första linjens chef inom ett räddningstjänstförbund, BRF mot Brandkåren Attunda. Arbetsgivaren ansågs ha brutit mot 11 § MBL. Tvisten gällde om arbetsgivaren varit......
Läs mer ›