Analysworkshop om strategiska framtidsutmaningar för kommunala företag

3 november, 2020

Välkommen att anmäla dig till Sobonas workshop inom ramen för Samhällsbygge 2030. Vi har gjort en undersökning om de kommunala företagens historia, nutid och vilka strategiska framtidsutmaningar ni står inför med särskild koppling till de olika associationsformerna. Detta vill vi dela med er och ha era inspel kring.

Som underlag till workshopen har vi gjort research, djupintervjuer samt en enkät. Slutresultatet kommer bland annat att bli en fördjupad rapport som belyser de kommunala företagens roll i samhällsutvecklingen och de strategiska framtidsutmaningar ni står inför.

Du som deltar kommer att få en dragning med våra viktigaste nyckelinsikter från undersökningen samt en möjlighet, att tillsammans med andra, resonera om framtidsutmaningarna. Det ger oss en nyanserad och relevant analys och det ger dig erfarenhetsutbyte och omvärldsanalys.

Workshopen kommer att hållas digitalt via Zoom och ledas av Anna Lirén och Madeleine Gimåker från Sobona tillsammans med Karin Andersson och Peter Pernemalm från Kairos Future.

Workshopen är kostnadsfri och helt digital.

Målgrupp

Medlem i Sobonas styrelse eller något av Sobonas branchråd.


Har du några frågor om workshopen?

Madeleine Gimåker
Strategisk utveckling
Anna Lirén
Strategisk utveckling
Tillfälligt fel.
Kan inte visa information om eventet. Var god kontakta support

Om anmälan

Workshopen är kostnadsfri och helt digital.

Det finns begränsat antal platser och vi kommer att göra ett representativt urval för att spegla bransch, associationsform* samt geografisk plats.

Du kommer att få en bekräftelse på att du fått plats när sista anmälningsdag har passerat.

Har du några frågor om din intresseanmälan?

Pia Saajakari
Administrativ chef