Röster från medlemmar

Samskapat utvecklingsarbete gav insikter om små steg i rätt riktning

Denise Nilsson arbetar som projektledare på Svinesundskommittén Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. deltog i utbildningen "Samskapat utvecklingsarbete" under hösten 2023. Något hon tagit med sig är insikten om "Cupcake modellen". Tack vare den har hon kunnat ta steg i rätt riktning.

Denise Nilsson

Projektledare hos Svinesundskommitten

Vad tyckte du om utbildningen Samskapat utvecklingsarbete?

Utbildningen Samskapat utvecklingsarbete var inspirerande och gav mig lättillgängliga verktyg. Dessa har jag regelbunden användning för i mitt arbete som projektutvecklare och projektledare där aktiviteter ska förankras och tas fram tillsammans med många samarbetspartners i olika organisationer. Jag blev också inspirerad av kursledarnas sätt att blanda digitala verktyg med rörelse och samtal. Det skapar dynamik och gör dokumentationen av workshops enkel och lättillgänglig.

Vad lärde du dig av att gå utbildningen?

Utöver de många konkreta verktyg för att genomföra workshops som jag fick både ta del av och testa under utbildningen tycker jag också att jag fick en bra och teoretisk grund till utvecklings-och förändringsarbete. Dessutom förmedlade kursledarna ett mindset kring utveckling och förändring i en komplex omvärld som jag tycker är väldigt användbar. Till exempel vilken lösning innebär ett tillräckligt stort steg i rätt riktning men är samtidigt säkert nog att testa även om det inte skulle få de konsekvenser vi vill ha?

Vilket behov tycker du att deltagarna ska ha för att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig utbildningens innehåll?

Jag tror att man bör ha ett behov av fler verktyg för att driva utvecklingsprocesser i samarbete med andra. Jag ser att jag har nytta av utbildningen både i mindre interna utvecklingsprocesser som till exempel strategiarbete för organisationen men också i större processer där flera externa partners ska enas om kring vad som ska göras.

Var det någon insikt som du speciellt tog med dig – och kanske till och med har implementerat i ditt arbete (eller kanske kommer att göra?)

En insikt jag tar med mig är Cupcake-modellen. Den är ett perfekt tankeredskap! Lagom stora steg i rätt riktning är både lättare mer riskfria att ta än stora steg. Vad är tillräckligt bra för att testa men också tillräckligt säkert för att det inte ska göra för stor skada om det blir fel?

Vad ser du är fördelarna med att arbeta enligt ”samskapat utvecklingsarbete”-modellen?

Genom att bjuda in alla i utvecklingsprocessen blir besluten väl underbyggda och förankrade. Dessutom ger verktygen struktur och energi, framför allt om man håller i digitala workshops där det lätt blir energidippar och ostrukturerade samtal annars.

 

Hur delar du med dig av dina erfarenheter till dina kollegor?

Jag har lett en workshop med mina kollegor där de fick testa på några av de verktyg som introducerades på kursen. I samband med detta gick jag också igenom några av de lärdomar jag fått med mig och vilka sammanhang verktygen är användbara i. De har också fått tillgång till den handbok med verktyg som vi fick under utbildningen. Jag kommer också framåt att använda verktygen internt med mina kollegor i olika sammanhang.

"Lagom stora steg i rätt riktning är både lättare mer riskfria att ta än stora steg"

Mer om Samskapat utvecklingsarbete och faciliterande ledarskap

  • Utbildningen riktar sig till dig som är involverad i förändringsarbete och organisationsutveckling. Det kan vara i rollen som chef, förändringsledare, verksamhetsutvecklare eller om du har en annan faciliterande roll. Metoden och arbetssättet stödjer både förändrings- och organisationsutveckling med en hög grad av involvering och samskapande.