Vård och omsorg

Inom branschen bedrivs verksamhet inom äldreomsorg, behandlingsverksamhet, LSS-boenden, familjerådgivning, HVB-hem mm.

Branschråd

Sobonas branschråd utgör en central del i föreningens medlemsinflytande. Branschråden är bollplank till våra styrelser, till branschansvariga förhandlare samt till kansliet i övrigt i frågor som rör Sobonas avtal och service.

Ledamöterna i branschrådet är VD eller motsvarande i sin verksamhet och de speglar också branschens olika verksamheter, både vad gäller inriktning, storlek och geografisk tillhörighet.

Branschrådet för branschen Vård- och omsorg har följande ledamöter:

Niels Elvhammar, ordförande
VOB Syd AB, Växjö

Katarina Ahlqvist
Gryning Vård AB, Göteborg

Camilla Dahlin
Föreningen Betaniahemmet

Carina Mattsson
Stiftelsen Danviks hospital Danvikshem

Ulrika Karlsson
TioHundra AB

Maria Nilsson
Föreningen Fogdaröd omsorg AB

Anette Rasmusson
Kommunsamverkan Cura individutveckling

Eva Berggren
AB Solom, Sollentuna

Branschansvariga förhandlare

Cecilia Tazewell
Förhandlare: Vård och omsorg, Personlig assistans, Besöksnäring och kulturarv

Läs vidare