Personlig assistans

Medlemsföretagen inom personlig assistans ger personligt utformat stöd till såväl barn som ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning för att underlätta vardagen.

Branschråd

Sobonas branschråd utgör en central del i föreningens medlemsinflytande. Branschråden är bollplank till våra styrelser, till branschansvariga förhandlare samt till kansliet i övrigt i frågor som rör Sobonas avtal och service.

Ledamöterna i branschrådet är VD eller motsvarande i sin verksamhet och de speglar också branschens olika verksamheter, både vad gäller inriktning, storlek och geografisk tillhörighet.

Bransch personlig assistans har för närvarande inget branschråd. Har du frågor kring branschråd är du välkommen att kontakta någon av branschansvariga förhandlare.

Branschansvariga förhandlare

Cecilia Tazewell

Förhandlare: Personlig assistans, Besöksnäring och kulturarv samt Hälsa, vård och omsorg

Marianne Albemark

Förhandlare: Personlig assistans, Flygplatser, Region- och samhällsutveckling samt Hälsa, vård och omsorg

Läs vidare