Logga

Medlemsavgift

Medlemsföretagen i Sobona erlägger årsavgift (medlemsavgift + serviceavgift) med följande konstruktion:

Till arbetsgivarorganisationen/moderföreningen Sobona en medlemsavgift som av föreningsstyrelsen i november 2021 fastställts till 2 000 kr för 2022, dvs oförändrad från föregående år. Denna är en ej avdragsgill kostnad.

Till servicebolaget Sobona AB en serviceavgift baserad på medlemsföretagens bruttolönesumma föregående år. Denna avgift är avdragsgill. Moms tillkommer med 25 % på serviceavgiften.

För 2022 har bolagsstyrelsen i november 2021 beslutat om en serviceavgift på 0,24 % med en rabatt för 2022 på 0,01 %, vilket efter rabatten ger 0,23 % för 2022.

Den lägsta respektive högsta serviceavgiften för 2022 är oförändrat 0,2 prisbasbelopp (9 660 kr) och 11 prisbasbelopp (531 300 kr).

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!