Vid godkänt medlemskap i Sobona

Information för er som är intresserade av medlemskap i Sobona om vad som förväntas av er som medlem vid godkänt medlemskap.

Pension och försäkringar

Sobona tecknar och vidmakthåller tjänstepensionsplanen AKAP-KR. Vid godkänt medlemskap kommer vi att skicka information om ditt medlemskap till de aktörer som administrerar de kollektivavtalade försäkringarna. Du ansvarar nu själv för att fylla i den försäkringsanmälan som skickas till din verksamhet. Ett försäkringsavtal ska därefter undertecknas av behörig firmatecknare.

Vid godkänt medlemskap kommer vi även att teckna ett omställningsavtal (KOM-KL) som gäller för er verksamhet. Avgiften faktureras årsvis och administreras av Omställningsfonden. Läs gärna mer på www.omstallningsfonden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utskick

Arbetsgivarinfo
Som medlem i Sobona behöver vi kunna informera er om ändringar i lag och avtal samt annan viktig information. Detta sammanställs i ett utskick som heter Arbetsgivarinfo och som skickas ut vid behov. Vid godkänt medlemskap kommer vd samt hr-chef eller motsvarande att noteras som mottagare för den här informationen. Om fler på ert företag behöver ta del av informationen så kan vd alternativt hr-chef eller motsvarande vidarebefordra utskicken eller kontakta oss på kontakt@sobona.se så lägger vi till fler mottagare.
För att ni inte ska missa viktig information från oss så avråder vi er att avregistrera er för dessa utskick.

Nyhetsbrev
Varannan vecka skickar vi även ut ett nyhetsbrev med övrig information och inspiration. Dessa utskick skickas till samtliga till oss angivna kontaktpersoner på ert företag.

Inbjudningar
Sobona verkar för kompetensutveckling och nätverkande bland våra medlemmar. Som en självklar del i vårt medlemserbjudande anordnar vi därför aktuella utbildningar och mötesplatser i arbetsrätt, lag och avtal, arbetsmiljö, ledarskap med mera. Löpande under året kommer vi därför att skicka ut inbjudningar som vi bedömer att kan vara intressanta för er utifrån bland annat roll och bransch. Dessa inbjudningar skickas vanligtvis till samtliga till oss angivna kontaktpersoner inom företaget.

Årsinrapportering

I januari varje år öppnar vi upp den obligatoriska årsinrapporteringen av årslönesumma. Uppgifterna ligger till grund för vår debitering av årsavgiften (medlems- och serviceavgift) för det året.
Vi mejlar ut information i god tid till HR-chef eller motsvarande.

Har du några frågor?

Hör gärna av dig om du har några frågor om formuläret eller ansökningsprocessen.