Sobonas ledarskapsakademi

Sobonas ledarskapsakademi – ett samarbete mellan Sobona och Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

På Sobona utvecklar vi arbetsgivarrollen tillsammans med våra medlemmar och handelshögskolan i Stockholm Executive Education. I detta arbete hämtar vi kraft och inspiration från medlemmarnas driv att förvalta, förbättra och framtidssäkra välfärden, infrastrukturen och annan samhällsservice.

Sobonas ledarskapsakademi i samarbete med Handelshögskolan är en i raden av insatser som syftar till att ge våra medlemmar förutsättningar för ett vässat, kompetent och modernt ledarskap som i sin tur bidrar till moderna organisationer och attraktiva arbetsgivare för såväl medarbetare som ledare. Genom att inrikta insatser på moderna organisationsfrågor, särskilt avseende ordföranderollen, vd-rollen och strategiska chefs- och ledarrollerna, ger vi förutsättningar till att skapa de bästa verksamheterna och därigenom den bästa samhällsnyttan.  Det som förenar medlemmarna är att dessa är kommun- eller landstingsägda.

Undersökningar och kvalitativa studier som är gjorda bland medlemsföretagen visar att den gemensamma utmaningen för de i ledande positioner, är att klara balansakten kopplat till att arbeta i en hybridorganisation som kommunala företag oftast är. Balansen mellan affär och politik, d.v.s. för vissa branscher balansen mellan kommunallagen och aktiebolagslagen och för de allra flesta balansen mellan kommunfullmäktige, bolagsstyrelse och bolaget. Det är en utmaning som privata företag inte har. Oavsett bransch har medlemmarna samma utmaningar vad gäller framtidsfrågor.

Programmet för styrelsens ordförande i kommunala företag

Ett skräddarsytt och avancerat program för dig som är styrelseordförande i kommunala företag. Läs mer här

Sobonas VD-program

Ett skräddarsytt program för dig som vd i kommunala företag. Läs mer här

Det strategiska ledarskapet

Ett skräddarsytt ledarskapsprogram för dig som chef med strategiskt ansvar i kommunala företag. Läs mer här