Nätverk

Sobona verkar för kompetensutveckling bland våra medlemmar. Som en självklar del i vårt medlemserbjudande bjuder vi därför in till mötesplatser för aktuella nätverk.

På den här sidan kommer vi framöver att publicera information om Sobonas olika planerade nätverk.