Strategiska HR-dagar

Sobonas Strategiska HR-dagar arrangeras lunch till lunch den 5-6 mars 2020 på Hilton i Stockholm. Programmet blir offentligt under hösten 2019.

Sobonas Strategiska HR-dagar arrangeras en gång per år. Syftet med de Strategiska HR-dagarna är att förse medlemmarna med inspiration och verktyg i hur man arbetar med moderna organisations- och HR- frågor på en strategisk nivå. Det ges även möjlighet för medlemmarna att nätverka med andra i motsvarande roll.

Dagarna ska ha ett professionellt och relevant innehåll som syftar till att ge förutsättningar för ett vässat, kompetent och modernt ledarskap som i sin tur bidrar till moderna organisationer och attraktiva arbetsgivare för såväl medarbetare som ledare.

Syftet är att på ett kvalitativt sätt lyfta fram framtidsorienterade frågeställningar samt stödja medlemmarna i att möta framtidsutmaningarna.

Målgrupp: HR-chef eller motsvarande i HR-strategisk roll.

Anna Lirén
Utvecklingsstrateg