Sobonas Ledarskaps­program

Hösten 2019 startar Sobonas Ledarskapsprogram som riktar sig till första linjens chefer, avdelningschefer och mellanchefer i operativ befattning. Utbildningen har som syfte att utveckla dig som ledare och förbättra ditt ledarskap.

Ledarskapsprogrammet är upplevelsebaserat och bygger på deltagarnas genuina intresse och aktiva deltagande. Det innebär att vi gemensamt skapar nya insikter genom att fylla på med vetenskapsbaserad teori, agerar tillsammans, reflekterar över det vi gör, ger varandra feedback och delar med oss av våra erfarenheter.

Programmet omfattar åtta dagar fördelat på fyra tillfällen under året. Mer information kommer under våren 2019.

Giggi Langlet
Förhandlare: Utbildning, Besöksnäring och kulturarv