Aktualitetsdag för HR

Sobonas Aktualitetsdag arrangeras en gång per år. Dagen vänder sig till de som arbetar operativt inom HR och syftet är att förse medlemmarna med nyheter rörande arbetsrätt, lagar, avtal och uppdatering kring aktuella AD-domar. Det ges även möjlighet för deltagarna att nätverka med andra i motsvarande roll och Sobonas förhandlare.

Dagen ska ha ett professionellt och relevant innehåll som syftar till att skapa förutsättningar för våra medlemmar att vara uppdaterade i arbetet med operativa HR-frågor. Genom dagarna ska vi även skapa och öka förtroendet hos målgruppen och på så sätt bidra till att våra medlemmar blir goda ambassadörer för Sobona.

Målgrupp: Arbetstagare i Sobonas medlemsföretag som arbetar i den operativa HR-rollen såsom exempelvis HR-chefer, HR-strateger, löneadministratörer.

Giggi Langlet
Förhandlare: Utbildning, Besöksnäring och kulturarv