Arbetsmiljörådet 

Tillsammans arbetar vi med remissen från Arbetsmiljöverket

Ett branschövergripande Arbetsmiljöråd med medlemmar från Sobonas medlemsföretag har bildats och första träffen var den 27 februari 2020.

Det primära syftet är att arbeta med remissen avseende Arbetsmiljöverkets regelförnyelse och tillsammans formulera svar på remissen. Vi kommer att granska hur den nya strukturen, de omformulerade kraven samt de nya kraven kommer att påverka arbetsgivarens ansvar och våra arbetsplatser.

Ett antal ytterligare träffar är inplanerade under året. Sammankallande och drivande är
Ann-Charlotte Rand, Sobona.

En ytterligare grupp har bildats som kommer att titta uteslutande på Byggherrens arbetsmiljöansvar.

Med på bilden är:

Ann-Charlotte Rand, Sobona
Eva Klippmark Dahlberg, Tekniska Verken, Kiruna
Åsa Åkerblom, Söderenergi AB
Fredrik Svensson, Kristinehamns Energi AB
Åsa Lindelöf, Norrenergi
Frida Lindmark, SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB
Ann-Sofi Öhman, Södertörns brandförsvarsförbund
Sirpa Jacobsson, Luleå Lokaltrafik AB
Annika Alexandersson, Borås Djurpark AB
Johan Bondesson Rockström, Västerholmsskolan
Lise-Lotte Björkman Averbo, Nacka vatten och avfall AB
Maria Lundin, Tre Stiftelser
Eva Jönsson, Nodra AB
Anna West, Gryning Vård

Vill du veta mer om Arbetsmiljörådet?

Ann-Charlotte Rand
Arbetsmiljöstrateg