Kunskap och insikter

Sobona bidrar till att stärka våra medlemmars framtidskapacitet inom områdena styrning, ledning , organisation samt komptensförsörjning.