Upprop

Stöd och verktyg för ökad mångfald i Sobonas medlemsföretag.

Sobona har initierat upprop för smartare rekryte­ringar. Uppropen är ett av Sobonas verktyg som synliggör den affärsmässiga samhällsnyttan hos medlemsföretagen. Initiativet visar goda exempel från medlemsföretagen. Syftet är att stödja företag och individer i processen som leder till anställning och kompetensförsörjning. En inkluderande arbetsplats välkomnar alla med rätt kompetens. Det gäller till exempel nyanlända, ungdomar, per­soner som är 55+ och personer med funktions­nedsättning.

Vinster för ditt företag

  • Rekryteringsbasen breddas. Du kan fokusera på kärnkompetens och komplettera med internutbildning.
  • Du får kunskap av företag med liknande erfarenhet kring rekryte­ring och slipper göra om samma misstag som de.
  • Det ger många idéer och inspiration för smart och inkluderande rekrytering.

Sammanfattning

  • Sobona har initierat upprop för smartare rekryteringar. Idag finns upprop inom energi, VA och återvinning
  • Sobona visar exempel från verklig­heten och röster från medlemsföretagen.
  • Sobonas medlemsföretag löser utmaningar med rekrytering före alla andra. Det ger ökad kunskap som är ovärderlig för de företag som vill gå samma väg.

Verktygets fördelar

  • Synen på rekrytering breddas.
  • Det ger många idéer och inspiration för inkluderande rekrytering.
Verktyget vänder sig i första hand till vd:ar.
Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning