Rådgivning

Sobona erbjuder kollektivavtal för att stödja kompetensförsörjning och breddade rekryteringsvägar.

En lyckad kompetensförsörjning handlar om att finna rätt medarbetare, utveckla och behålla dem. Kompetensförsörjning är en stor utmaning för våra medlemsföretag. Vi på Sobona hjälper, stöttar och utvecklar våra medlemmar under hela processen.

Arbetsgivarorganisationer är vanligtvis med när det är neddragningar, nerskärningar, uppsägningar på gång. Då hjälper vi till med förhandlingar och vi har omställningssystem och trygghetssystem som tar hand om de som blir uppsagda. Sobona vill även vara med den stora utmaningen kring framtidens kompetensförsörjning. VI har hittat nya sätt att rekrytera, som hjälper företagen att rekrytera smartare, med hjälp av kollektivavtal om andra anställningsformer än de vanliga. Vi tecknar kollektivavtal, vi har rådgivning och utbildning kring de här anställningsformerna.

Exempel på kollektivavtal om andra anställningsformer är bland annat studentmedarbetaravtal, Tekniksprånget och Yrkesintroduktionsanställningsavtal.

Studentmedarbetaravtalet syftar till att få högskolestudenter närmre arbetsmarknaden och ge företa­gen en möjlighet att knyta till sig framtida medarbeta­re. Tekniksprånget syftar till att främja ingenjörsutbild­ningar samt utbildningar inom naturvetenskapliga ämnen för gymnasiestudenter och därmed på sikt säkra framtidens kom­petensförsörjning. Sobona finns för att svara på alla frågor kring alla anställningsformer.