Nationellt samarbete med Arbetsförmedlingen

Sobonas nationella samarbete med Arbetsför­medlingen identifierar anställningsbehov hos våra medlemsföretag på ett strukturerat sätt. En viktig del i matchningsarbetet är att ha en lokal kontakt med Arbetsförmedlingen. Därmed blir det enklare att tillsätta praktikplatser och yrkesintroduktionsanställningar för Sobonas medlemsföretag. En tydlig dialog med Arbets­förmedlingen underlättar vårt stöd till medlems­företagen.

''Det finns en enorm kompetens bland utrikesfödda inom bristyrken''
Läs intervjun med Jens Rothman här

Sammanfattning

  • Lokal kontakt med Arbetsförmedlingen ökar förståelsen för medlemsföretagens utmaningar och möjligheter.
  • Genom att aktivt och målmedvetet skapa ett inkluderande arbetsliv bidrar Sobonas medlemsföretag till att fler integreras i samhället. Kompetensförsörjning säkras inom branscher där brist på kompetens väntas uppstå.
  • Resultatet blir en lärande arbetsplats.
  • Lokala och regionala relationer skapas för att utveckla samarbetet mellan Arbetsförmedlingen, Sobona samt medlemsföretagen.

Vinster för ditt företag

  • Bättre lokala kontakter.
  • Bättre matchningar.
  • Snabbare kontaktväg.
Verktyget vänder sig i första hans till HR och personalchef, men även till vd, ledningsgrupp och övriga medarbetare.
Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning