Kunskap i handledning

Kunskap i din egen takt 

Webbutbildningen består av nio korta moduler. De inne­håller ledarskap, coachning, lärande, företagskultur och arbetsmiljö. Modulerna av­slutas med en enkel övning där du kan träna dina nya kunskaper. Formulären som övningarna bygger på finns i handboken och som nedladdningsbara pdf-filer. För dig som handleder nyanlända finns det ett tillägg för hur du lär ut yrkes­språk. Ta del av kunskaperna i egen takt; på dator, i mobil eller läsplatta.

Till webbutbildningen

1. Anmäl dig här
2. Du får sedan ett mail med länk och inloggningsuppgifter av oss

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning