Mats Rostö på Nacka vatten och avfall

''Inkluderingsarbetet ska bli en del av Nacka vatten och avfalls identitet''

Mats Rostö, vd på Nacka vatten och avfall

Varför står Nacka vatten och avfall bakom Vattenuppropet?
Vi är ett ”ungt” bolag, startade i slutet av 2016. Vi verkar i en bransch med stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning, och därför är inkluderingsarbetet en viktig del av Nacka vatten och avfalls kompetensförsörjningsstrategi. Vårt hållbarhetstänk sträcker sig från vår kärnverksamhet VA- och avfallsfrågor till kompetensplaneringen. Vi behöver utöka vår rekryteringsbas, och då är nyanlända och andra personer som står långtifrån arbetsmarknaden idag intressanta målgrupper i vårt rekryteringsarbete.

Varför är det viktigt för VA-branschen att satsa på praktikplatser för nyanlända?
Praktikplatser ger möjligheter för arbetsgivare och arbetssökande att träffas och lära känna varandra genom attpröva på arbetsuppgifter, som inte är möjligt i en traditionell rekryteringssituation. Det öppnar upp för att man kan ta tillvara på den kompetens som faktiskt finns där ute, och som man inte känner till.

Vad kan du och bolaget bidra med?
Vi vill erbjuda praktikplatser som ger en bransch- och yrkeskännedom, samt även bidra till en accelererad språkutveckling. Att den möjligheten i förlängningen kan leda till anställning i vårt bolag eller referenser för andra anställningar.

Vilket är ditt bästa tipsför att komma igång?
Förankra initiativet i ledningen, kommunicera internt till alla anställda att rollen som handledare är viktig för företagets kompetensförsörjning. Identifiera engagerade handledare med rätt ledaregenskaper och förbered dem för rollen med Sobonas handledarutbildning. Säkerställ även att handledaren får tid och erkännande för sitt uppdrag. Det är även värdefullt att samarbeta med kommunen och att ha en gemensam syn på inkludering. Och att satsningen stämmer överens med bolagets värdegrund.

Har ni erbjudit praktikplatser för nyanlända och hur fungerade det?
Vi ser detta arbete i ett bredare perspektiv, och har fram till nu fokuserat på andra kategorier som också står lite längre bort från arbetsmarknaden. Vi har även fokuserat på yngre som funderar över sitt yrkesval och erbjudit praktik, för att inspirera till att välja en utbildning som kan leda till jobb i vår bransch. Men framåt kommer vi även att inkludera nyanlända i vårt arbete med praktikplatser, för att ytterligare bredda vår rekryteringsbas.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning