Detta är yrkesvalidering

Yrkesvalidering möjliggör en enkel, tydlig och kvalitetssäkrad väg in i arbete. Det bidrar till att arbetsmarknaden fungerar bättre genom att tydliggöra både behov och tillgänglig kompetens. Detta kan i sin tur ge hållbar tillväxt med fokus på inkludering och jämställdhet.

Detta är yrkesvalidering

Yrkesvalidering möjliggör en enkel, tydlig och kvalitetssäkrad väg in i arbete. Det bidrar till att arbetsmarknaden fungerar bättre genom att tydliggöra både behov och tillgänglig kompetens. Detta kan i sin tur ge hållbar tillväxt med fokus på inkludering och jämställdhet.

Vad är yrkesvalidering?

Yrkesvalidering är ett sätt att synliggöra och bevisa kunskap. Validering är en strukturerad process som innebär en bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetenser som en person besitter, oberoende av hur de förvärvats. Validering med en definierad yrkesroll synliggör och kvalitetssäkrar lärandet på arbetsplatsen.

Vem passar det för?

För dig som synliggöra vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser en person har inom ett visst yrkesområde. Kanske har medarbetaren förvärvat detta kunnande på ett annat sätt än via svensk, formell utbildning.

Vilka fördelar har yrkesvalidering?

Lärande genom livet blir synligt oavsett hur, var och när det förvärvats. Det blir möjligt att förstå en kvalifikation och sätta den i relation till studier och arbetsliv, både nationellt och internationellt.

 

Utifrån olika yrkesroller definieras resultat av lärande och bedömningskriterier. Resultatet godkänns av yrkesexperter och branschföreträdare. Valideringen görs av utbildade bedömare, som tillsammans med individen bevisar att de rätta kunskaperna finns.


Sobona samarbetar med arbetsgivare, branschorganisationer, fackförbund, myndigheter, utbildningsanordnare, kommuner och regioner för yrkesprofilering och validering. Därmed får arbetsgivare chans att rekrytera nya medarbetare, samtidigt som fler individer kommer ut i arbetslivet.

Genom validering kan individen få självinsikt, självförtroende och motivation. Det ger individen ett bevis på vilka kunskaper, förmågor och kompetenser som han eller hon har.

Vilka är vinsterna för ditt företag?

Enklare att rekrytera. Med yrkesprofilerna blir det tydligt vad medarbetaren faktiskt behöver kunna och det blir enklare att beskriva vilka kompetenser som behövs.

 

Validering möjliggör systematiserade introduktioner, att kunna kvalitetssäkra kunnande i den egna organisationen och kompetensförflyttning.

 

Validering bidrar till att arbetsmarknaden fungerar bättre genom att både behov och tillgänglig kompetens blir tydlig. Genom validering synliggörs en kvalitetssäkrad och grundläggande för olika yrken och yrkesområden.

Dokument & modeller

Länkar

Valideringskonferensen

Valideringskonferensen är en heldag med intressanta föreläsare som ger sin syn på valideringens möjligheter för kompetensförsörjning, attraktivitet och hållbar utveckling.

10

NOVEMBER

10

NOV

Valideringskonferensen

Valideringskonferensen är en heldag med intressanta föreläsare som ger sin syn på valideringens möjligheter för kompetensförsörjning, attraktivitet och hållbar utveckling.

Mer om yrkesvalidering

Relaterade filmer

Yrkesprofilering och validering - Ett sätt för återvinningsbranschen att synliggöra kompetens

Sobona, Gästrike återvinnare och Nordiskt Valideringsforum samarbetar för validering av kvalificerad arbetskraft. Medlemsföretag kan hitta nya medarbetare, samtidigt som kompetenta yrkespersoner kommer ut i arbetslivet.

Yrkesprofilering och validering - Så går en valideringsprocess till

Det börjar med en kartläggning och en bedömningsplan. Sen följer lärande, bedömning, granskning och ett kompetensbevis. Beviset är viktigt, men också att deltagaren fått ökat självförtroende.

Utbildade bedömare är nyckeln hos Borab och en mer inkluderande rekrytering hos Nacka vatten och avfall

Borab har utbildat handledare/bedömare som har arbetsledande roller. Handledarna fördelar jobb och ser medarbetares potential. Tack vare validering kan de styrka vad medarbetarna faktiskt kan. En annan vinst som Nacka vatten och avfall lyfter är just att kunna skapa en mer inkluderande rekrytering med hjälp av yrkesprofiler och validering.

Vill du veta mer om yrkesvalidering?

Hör av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa er utifrån era behov och önskemål.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning