Header

Så här hänger yrkesprofiler ihop med validering

Yrkesprofiler är helt nödvändiga för att kunna göra en validering av en individs kunskaper, färdigheter och kompetenser. Genom validering blir allt lärande synligt, oavsett var, hur och när det har förvärvats.

Yrkesprofiler och validering bidrar till att matchningen på arbetsmarknaden fungerar bättre eftersom processen tydliggör behov och tillgänglig kompetens. Validering ger möjligheter att anställa och utveckla nya medarbetare med rätt kompetenser. Vi samarbetar med Nordiskt Valideringsforum och använder OCN-metoden vid validering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidfot