Header

Innehåll

Vad innehåller yrkesprofilerna?

Alla yrkesprofiler har vissa gemensamma delar som ”ergonomi och friskvård”, “service, bemötande och förhållningssätt” och “kommunikation i mötet med andra människor”.

Andra moduler skiljer sig åt emellan de olika yrkesprofilerna utifrån vilken bransch och vilket yrke som de handlar om.

Vad kan yrkesprofilerna användas till?

Yrkesprofilerna kan även användas för arbetsgivare för att förenkla rekrytering, strukturera introduktion och planera kompetensutveckling.

Branschen kan ha nytta av yrkesprofiler för att marknadsföra yrkesroller, skapa formella kvalifikationer i SeQF.

Dessutom kan olika arbetsmarknadsaktörer planera och genomföra insatser samt använda yrkesprofilerna som underlag för samverkan.

En yrkesprofil kan inte visa exakt alla kunskaper som en individ har. En yrkesprofil handlar däremot om att skapa en så bred samsyn som möjligt mellan så många företag inom samma bransch som möjligt. Det som beskrivs i yrkesprofilen är minsta gemensamma nämnare.

Yrkesprofilen som är framtagen för fastighetsbranschen består av åtta yrkesinriktade moduler som till exempel säkert vvs-arbete, fastighetens brandskydd, tillsyn, rondering, underhåll och reparation av fastigheter.

Den innehåller också generella kompetenser som service och bemötande, ergonomi, säkerhet och risker inom arbetsmiljö.

Sidfot