Header

Lagkrav VA

Kunskaper

  • Ge exempel på olika lagar och föreskrifter inom miljö- och arbetsmiljöområdet och hur de påverkar och reglerar arbetet med vatten och avlopp.
  • Ge exempel på livsmedelsföreskrifter som reglerar arbetet med vatten och avlopp.
  • Förklara hur säkerhetslagstiftningen påverkar arbetet inom vatten och avlopp.
  • Förklara vad lagen om allmänna vattentjänster (LAV) innebär och hur det påverkar arbetet inom vatten och avlopp.
  • Förklara vad Allmänna bestämmelser VA (ABVA) innebär.

Färdigheter

  • Förhålla sig till de riskbedömningar som görs utifrån lagkrav och föreskrifter kopplat till vatten och avlopp.

Sidfot